Zakup nowości

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 2018 r.

Informujemy, że w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”” Priorytet 1 – Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek publicznych, Biblioteka Publiczna w Trzemesznie kolejny rok z rzędu otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9858 zł. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.