Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-edycja 2019

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-edycja 2019

Informujemy, że Biblioteka Publiczna w Trzemesznie bierze udział kolejny rok z rzędu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2019 Biblioteka Publiczna w Trzemesznie otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 11055,00 zł.