Informacja

Biblioteka (wyłącznie wypożyczalnia) będzie otwarta od środy 06 maja 2020 roku.

W celu zachowania naszego wspólnego bezpieczeństwa Biblioteka jest przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania, które rekomenduje Ministerstwo Rozwoju (pleksi, przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące)

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest wprowadzenie tymczasowych ograniczeń, które zapewnią czytelnikom bezpieczne korzystanie ze zbiorów biblioteki. Ograniczenia są zgodne z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gnieźnie.

Poniżej zamieszczamy Zasady zachowania bezpieczeństwa, bardzo prosimy się o zapoznanie z nimi.

Wszystkie zmiany obowiązują tymczasowo i będą modyfikowane na bieżąco.