„Znajdź mnie w bibliotece”

„Znajdź mnie w bibliotece”

Na cotygodniowych spotkaniach Klubu Najmłodszych Przyjaciół Książek zawarliście przyjaźnie ze sobą jak i bohaterami książek. Dlatego czekamy z niecierpliwością, aż znów wspólnie do nich wrócimy.