Dofinansowanie dla naszej biblioteki

Dofinansowanie dla naszej biblioteki

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie  jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/ lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”  Biblioteka Publiczna w Trzemesznie w 2021 roku uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 12923,00 złotych.

Podstawowym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków i synchrobooków.