Wtorkowe spotkanie Najmłodszych Przyjaciół Książek

Wtorkowe spotkanie Najmłodszych Przyjaciół Książek

Po wysłuchaniu ciekawostek o roślinach i zwierzętach z serii Młodzi Przyrodnicy klubowicze wykonali kolorowe wiosenne prace.

Na pochwałę zasługują trzy dziewczynki, które same, bez pomocy zdecydowały się na głośne czytanie.