Światowy Dzień Książek i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książek i Praw Autorskich

W Klubie Najmłodszych Przyjaciół Książek świętowaliśmy „urodziny książki” – jak nazwali ten dzień uczestnicy !!!

Dzieci z wielkim entuzjazmem włączyły się w przygotowane zabawy, bo przecież ❤️ książki.