O bibliotece

Na kolejnych podstronach w tym dziale można się dowiedzieć o historii naszej biblioteki i jej statucie. Znaleźć tu można także różne regulaminy, jak korzystać z Internetu, czy też jaką prasę można zaprenumerować.

O bibliotece
O bibliotece