Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TRZEMESZNIE

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik zobowiązany jest okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Odwiedziny czytelnika zostają zarejestrowane w zeszycie odwiedzin.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. Zasady korzystania

 1. W czytelni można korzystać z książek i czasopism tylko na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism można zamówić u bibliotekarza.
 5. Bibliotekarz udzieli informacji dotyczących zbiorów, doboru lektury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 7. Książki z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 8. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów i innych, czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 3. Ochrona zbiorów

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i innych zbiorów z czytelni.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala Dyrektor Biblioteki.

§ 4. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2007 r.